Mark & Anläggning

Vår yrkeskunniga personal har erfarenhet av att utföra entreprenader med grundläggning, massbalansering  vägbyggnationer, kabelarbeten VA-arbeten, infrastrukturarbeten, grovplanering och finplanering. Vi utför grundarbeten för både industrilokaler och stora och små bostadshus  Vår yrkesstolta personal har bred kompetens inom anläggning.

Vi har en flexibel organisation som klarar allt från stora och avancerade anläggningsprojekt med stor massbalansering, berghantering till små projekt som skall utföras med kort framförhållning.

Kunderna utgörs till stor del av företag inom bygg och anläggning samt fastighetsbolag.

Ta kontakt!