Wrigsell Entreprenad AB är uppdelad i tre avdelningar

Kraft/Infra där vi utför samtliga entreprenadarbeten för förstärkning av el och kommunikationsnätet i Sverige. Anläggning/Infra där utför vi samtliga entreprenadarbeten för infrastrukturutvecklingen av bostäder och vägnät i Sverige. Bergshantering där utför vi krossning och sortering för alla tänkbara projekt.

Maskinarbeten:

Schaktning
Planering
Lastning/Lossning
Snöröjning/Sandning

Maskinförmedling/Försäljning:

Säljuppdrag
Inköpsuppdrag
Försäljning
Redskap/Tillbehör
Import/Export

Kontakta oss gärna för mer information!

Om oss – Kontakt